Arta sterilă

 

Semnul răbdării își stinge cuvintele aprige,
înmuiate în călimara eternității moarte,
aruncate în ochii fiarei îmbrobodiți de sânge
și pierdute în nesfârșirea unei arte fade.

 

Destul… hieroglife siropos parfumate !
Nu mai umpleți cupa golită de nectar
cu veninul unor destine infatuate,
închinate vanitos, unor minți de cleștar…

 

Notă: Artă sterilă, 8 iunie 2002, poezie cuprinsă în cartea de versuri – Destin liric