Corzi primare

Răsfrâng în mod absurd,
asupră-ţi, o chemare
c-un strigăt furibund
născut din corzi primare.

Notă: Corzi primare, 6 aprilie 2014.