Crez gandit în cruste crude

Crima anacronică a omului rezidă
în privirea-i ignorantă, crasă și perfidă,
afișând crispat, o mină tristă,
neîncrezătoare, mută, dar fățișă.
Cu crisparea-i cruntă, omul tâmp,
se-ncruntă crâncen, perorând,
crezuri brute, bicisnic adunate,
creionate de creiere-ncurcate,
crapuloase, crenguroase,
complicate şi greţoase…

Notă : Crez gândit în cruste crude, 21 octombrie 2002, text compilat în anul 2014,
Poezie cuprinsă în cartea de versuri – Destin liric