Pustietor

Soarele arde
pustiurile nimănui;
dacă ploaia l-ar alunga,
umbrele pământului
s-ar scufunda
în troiene de nimicuri…

Notă: Pustietor, 20 iulie 2003.