Atunci când

Când ideea plină de incantaţii tâmpe
se va rostogoli în cadenţa unei picături uleioase de ploaie,
când susurul netulburat al unei ape
îşi va plimba undele prin vadul tenebru-nourat de văpaie,
când speranţe plămădite din visuri moarte
mi se vor risipi-n neant, pierind în valurile mării…
atunci, poate, vei voi, Eternitate
să-mi înscrii sufletu-mi palid, undeva, în colţul foii.

Cândva, undeva, mă voi trezi,
învăţând să mă-nchin tăcerii,
când mintea-mi va rătăci-n catharsis,
și-uitând de mine, ca-ntr-un vis
voi zâmbi absent uitării…

Notă: Atunci când, 19 ianuarie 2003,
Poezie cuprinsă în cartea de versuri – Destin liric