Fărâme de efect

Oamenii sunt doar niște fărâme de efect
zdrobite de brațele cauzale ale naturii,
încercând să-l afle pe divinul arhitect,
cu ochii lor mici și tulburi, destinați descompunerii.

Notă: Fărâme de efect, 2003
Text reconstituit în anul 2014
Poezie cuprinsă în cartea de versuri – Destin liric