Gânduri precare

Vidul gândului
străbate nudul
absolutului.

Notă : Gânduri precare, 12.01.2004